De medewerkers in de praktijk

 • Mw. Annette Immens
  • Algemene fysiotherapie
  • Bekkenfysiotherapie
  • Oedeemfysiotherapie
 • Mw. Hennie Toonen- Vroonhof
  • Algemene fysiotherapie
  • Medical Taping

Wij streven ernaar uw klachten in zo kort mogelijk tijd te verhelpen / verminderen. Bij de behandelmethoden is het individuele bewegen het uitgangspunt. Hierbij staan wij voor een individuele benadering van de diagnostiek, de advisering, de begeleiding en de behandeling van de hulpvraag. 

Er is een samenwerking met Krista van Kempen in Ter Aar voor Manuele Therapie.