Standaardtarieven Fysiotherapie 2019

 Standaardtarieven gelden voor niet  (aanvullend) verzekerde patiënten en patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten

Zitting fysiotherapie                                              €32.00
toeslag aan huis behandeling €16.00
Oedeemfysiotherapie €48.00
Bekkenfysiotherapie €48.00
Fysiotherapeutisch consult op verwijzing €55.00
Screening,intake en onderzoek €48.00
Intake en onderzoek na verwijzing €48.00
Telefonische zitting €16.00
Niet nagekomen afspraak * €24.00
Niet nagekomen afspraak bekkenfysiotherapie * €36.00

                                              

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Behandelingen afzeggen.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur voor de behandeling afgezegd te worden. 

*Bij het niet afzeggen of bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor 75% van het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening te brengen bij de patiënt wanneer in de gereserveerde tijd geen andere patiënten worden behandeld.